Biała Wieża

Fundacja Biała Wieża to niezależna instytucja kultury, która swoje działania realizuje przede wszystkim poprzez organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci i dorosłych oraz wydawnictwo książek. Pracujemy na rzecz rodzin wykluczonych społecznie, dzieci z domów dziecka, osób chorych i niepełnosprawnych wyrównując ich szanse uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

Wspieramy twórców ze wszystkich dziedzin sztuki i nauki przygotowując wystawy, spotkania integracyjne, organizując koncerty, konferencje. Staramy się uwrażliwiać dzieci i dorosłych na piękno natury, wzbudzać zainteresowanie jej złożonymi procesami. Wydając książki przekazujemy wiedzę o kulturze i otaczającym nas środowisku.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!